. Front Marítim de Roses

Localitat: Roses. Girona 

Front Marítim de Roses, entre la Riera de Ginjolers i la Riera Cuana. Roses. Alt Empordà.

Concurs d'Idees.