. Carrer d'Enric Granados

Localitat: Barcelona. Districte Eixample.

Carrer d'Enric Granados entre Carrer Diputació i Plaça de Letamendi. Ajuntament de Barcelona. 2005.