POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 RGPD. Tractament de dades personals.

 1.     Informació a l’Usuari.

En compliment del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGDP), norma europea d’aplicació directa a tot l’estat espanyol des del 25 de maig del 2018, Roselló-Sangenís Arquitectes, S.C.P. informa a tots els seus proveïdors, clients, persones vinculades i usuaris sobre el tractament que fa de les seves dades personals:

-      Responsable del tractament.

Roselló-Sangenís Arquitectes S.C.P.

-      Dades de contacte.

Roselló-Sangenís Arquitectes, S.C.P. Plaça de la Farga 2, baixos 1era. 08014 Barcelona. E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e). Telèfon: 934 215 580.

-      Finalitat del tractament.

Prestació de serveis contractats, la resposta a peticions d'informació i l'enviament de notícies i ofertes de serveis.

-      Base legal i legitimació per al tractament de les dades personals.

Consentiment del titular de les dades; relació contractual o interès legítim.

-      Destinataris: cessions de dades i comunicacions publicitàries.

Les dades personals recollides per Roselló-Sangenís Arquitectes, S.C.P. no se cedeixen a tercers, sense el consentiment previ i informat de la persona titular de les dades, llevat que una norma legal exoneri del consentiment.

Roselló-Sangenís Arquitectes, S.C.P. no realitza transferències de dades a tercers països.

-      Conservació de les dades.

Les dades es conservaran mentre duri la relació contractual amb Roselló-Sangenís Arquitectes, S.C.P. o mentre la persona titular de les mateixes no revoqui el consentiment que ens permet tractar-les. Llavors seran destruïdes o alternativament bloquejades abans de ser destruïdes, durant el temps que Roselló-Sangenís Arquitectes, S.C.P. estigués obligat a conservar-les per imperatiu legal.

-      Exercici de drets.

Les persones titulars podran exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a l’oblit, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals adreçant-se a Roselló-Sangenís Arquitectes, S.C.P: a les adreces física o electrònica indicades a l’apartat «Dades de contacte», acreditant la seva identitat mitjançant DNI, passaport o document equivalent vàlid a Espanya.

-      Reclamacions.

Les persones que considerin que s’ha produït un tractament il·lícit de les seves dades personals poden presentar reclamació davant d’una autoritat de control com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

-      Normes aplicables a l’exercici de la professió.

https://www.arquitectes.cat/ca/finestreta-unica

 

2.     Caràcter obligatori o facultatiu de les dades facilitades per l’Usuari.

Els Usuaris mitjançant l’entrada de dades en els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari Consultes i Suggeriments accepten que les faciliten voluntàriament i de manera expressa i inequívoca i que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició per part del prestador del servei, sent de forma voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Roselló-Sangenís Arquitectes, S.C.P. són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Roselló – Sangenís Arquitectes, S.C.P. informa als seus usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que en el cas que es realitzes algun tipus de cessió de dades personals es sol·licitarà prèviament el consentiment de forma expressa, informat i inequívoc dels Usuaris.

La comunicació de dades pot ser un requisit legal, contractual o un requisit necessari per subscriure un contracte. La no disposició de les dades necessàries pot suposar la impossibilitat de dur a terme un encàrrec.

 

 3.     Mesures de Seguretat.

De conformitat amb les disposicions de les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, Roselló – Sangenís Arquitectes, S.C.P. compleix totes les disposicions de las normatives RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat i de forma manifesta amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals son tractats de manera lícita, lleial i transparenten en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades a lo necessari en relació amb la finalitat par a les quals són tractades.

Roselló-Sangenís Arquitectes, S.C.P. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades par aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adient per poder exercir-los.