. Placeta de la Torre de l'Aigua

Localitat: Barcelona | Superfície: 903,00m2

Millora de l'Espai Públic comprés entre els carrers Gran de la Sagrera i Ciutat d'Elx. Creació de zones de descans i gaudi per als vianants i revalorització de l'element patrimonial de la Torre de l'Aigua. Aparició i catalogació de traces de l'antic Rec Comtal. 2015