. Segur-Les Villes

Localitat: Calafell. Barcelona. 

Pla Parcial de Segur de Dalt-Les Villes i posterior Urbanització. Calafell. 2007.