Pla Especial Integral i de Protecció de Patrimoni del C. Ajuntament. Districte de Sant Andreu. Barcelona. 2014