. Jardins de la Font del Carbó

Localitat: Barcelona

Arrenjament dels Jardins Històrics de la Font del Carbó i previsió de nou accés al Parc Güell. Barcelona. 2015