. Definició de la Ronda Verda. Xarxa bàsica de Carril Bici al Besòs i Llobregat.

Localitat: Barcelona  

Estudi de la Ronda Verda al Besós i Llobregat. Consell Comarcar del Barcelonès. 2004.