. Paviment PEÇA@

Granit. 2003. En col.laboració amb Oriol Clos.