. Escola Bressol a Llavaneres

Localitat: Barcelona

Escola Bressol al Pla de Sant Pere. Sant Andreu de LLavaneres. 2008.

Concurs Públic d'Idees.