. Reurbanització del c. Sant Pere i escales del c. Sant Isidre

Localitat: Canet de Mar | Superfície: 627,00m2