. Estudi mobilitat entorns Pl. Assemblea de Catalunya

Localidad: Barcelona